Dijital röntgen sayesinde normal röntgen cihazlarıyla yapılan her türlü radyolojik inceleme dijital olarak hasta daha düşük radyasyona maruz bırakılarak, daha hızlı olarak yapılabilmekte, elde edilen görüntüler bilgisayar ortamda işlenebilmekte, saklanabilmekte, transfer edilebilmekte (internet ortamında) çoğaltılabilmektedir.